Članarina 2017

VRSTE ČLANSTVA članarina v EUR
A član z večjim obsegom ugodnosti 55,00
A/ družinski popust 50,00
B – polnoletna oseba osnovnim obsegom ugodnosti 25,00
B/ družinski popust 20,00
B1 oseba starejša od 65 let, z ugodnostmi B članov 18,50
S+Š študenti in srednješolci do 26. leta starosti 16,00
S+Š/ družinski popust 12,80
P+O predšolski in osnovnošolski otroci 7,00
P+O/ družinski popust 5,60
OPP – oseba s posebnimi potrebami 7,00
OPP – družinski popust 5,60

Članarino lahko poravnate pri blagajničarki gospe Cveti Štiglic po predhodnem dogovoru. (041 884 309, blagajna@pdmozirje.si)