Članarina 2019

VRSTE ČLANSTVA članarina v EUR
A član z večjim obsegom ugodnosti 56,00
A/ družinski popust 51,00
B – polnoletna oseba osnovnim obsegom ugodnosti 26,00
B/ družinski popust 21,00
B1 oseba starejša od 65 let, z ugodnostmi B članov 19,50
S+Š študenti in srednješolci do 26. leta starosti 17,00
S+Š/ družinski popust 13,80
P+O predšolski in osnovnošolski otroci 7,00
P+O/ družinski popust 5,60

Članarino lahko poravnate pri blagajničarki gospe Cveti Štiglic po predhodnem dogovoru. (041 884 309, blagajna@pdmozirje.si)

Članarina je glede na lansko leto višja za 1 EUR, ki bo namenjen izgradnji nove planinske koče na Korošici.